Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Ľuboreč, ev. a. v. kostol – Statické zabezpečenie lode kostola

Popis Galéria      
Miesto
Ľuboreč SR
Rok spracovania
2015
MPR/NKP
NKP
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
KPUBB-2015/16932-2/56834/BRE
Investor
Ev. a. v. cirkev, farnosť Ľuboreč
Nálezy
fragmenty bielej maľovanej keramiky s datovaním od stredoveku až po novovek, glazovaná novoveka keramika, fragmenty ľudských kostí z bývalého prikostolného cintorína, železné klince, podkova, kliešte, fragmenty zdobenej omietky
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci výkopov pre statické zabezpečenie lode kostola
 © 2024 Ithaka BB spol. s r.o.