Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Mgr. Erika Hrašková

odborný garant

č. osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti 016

Vzdelanie:


Absolvovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor archeológia-etnológia s hlavnou profiláciou v odbore archeológia.

1.10.1997 - 31.12.2004: Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Lučenec - vedúca pracoviska, v správe okresy : Lučenec, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca

1.1.2005 - 31.5.2007: Pamiatkový úrad SR Bratislava - vedúca oddelenia Pamiatkových území, referáty : archeológia, pamiatkové územia, svetové dedičstvo

Samostatné výskumy:


- Rimavské Janovce – benediktínsky kláštor
- Fiľakovo – stredný hrad
- Divín – kaštieľ
- Dobroč – areál ev. kostola
- Stará Halič – ríms.-katol. kostol – interiér
- Ozdín – prieskum hradu
- Balog nad Ipľom – areál ríms.-katol. kostola
- Kremnica – budova Národnej banky Slovenska – suterény
- Modrý Kameň – horný hrad
- Jesenské – areál kostola ref. cirkvi
- Cinobaňa, časť Turičky – ev. a. v. kostol – interiér presbytéria
- Lučenec – výstavba budovy Národnej banky Slovenska
- Kopernica – areál ríms.-katol. kostola
- Veľké Zlievce – areál ríms.-katol. kostola

Okrem výskumov má bohatú prednášková a publikačnú činnosť, ako aj dalšie spracované materiály v oblasti dokumentácie a návrhov na vyhlásenie národných kultúrnych pamiatok.

Výskumy pre firmu ITHAKA, s. r. o.:

• Nováky (2008)
• Vígľaš, Zámok (2008)
• Zvolen - Europa (2008)
• Brezno, SR (2011)
 

Mgr. Erika Hrašková

odborný garant ...viac

PhDr. Miroslav Sura

...viac
 © 2023 Ithaka BB spol. s r.o.