Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

• Badín, rímskokatolícky kostol sv. Kataríny ...viac

• Banská Bystrica, Radvanský kaštieľ ...viac

• Banská Bystrica, Radvanský kaštieľ – II. etapa ...viac

• Banská Bystrica, Lazovná ul. č. 20, SR ...viac

• Banská Štiavnica – Kamerhofská ul. č. 17, SR ...viac

• Bratislava – Zámočnícka č. 3, Vyhodnotenie statických sond. ...viac

• Bratislava – Štúrova ul. č. 14, SR ...viac

• Bratislava, Medená ul. č. 3 - Reduta, SR ...viac

• Bratislava, Staromestská ul. , SR ...viac

• Diviaky nad Nitricou – Kostol Všetkých svätých, priestor krypty, SR ...viac

• Fiľakovo - hrad, Kazemata č. 4 . V. etapa. ...viac

• Fiľakovo, Hrad, Kazemata č. 4 ...viac

• Halič – zámok, Statické zabezpečenie havarijného stavu bastiónov. ...viac

• Halič, Kaštieľ v Haliči ...viac

• Hronsek – renesančný kaštieľ, SR ...viac

• Hronsek, renesančný kaštieľ ...viac

• Kežmarok, Mestský úrad kaplnka ...viac

• Kežmarok, Starý Trh 40 ...viac

• Kráľová pri Senci - Odvodnenie ríms. – kat. kostola sv. Jána Krstiteľa ...viac

• Malé Teriakovce ev. a. v. kostol – rekonštrukcia podlahy ...viac

• Nová Polianka – sanatórium, súp. č. 12, SR ...viac

• Považské Podhradie, renesančný kaštieľ, „Burg“ ...viac

• Rimavská Baňa - ev. a. v. kostol, SR ...viac

• Selce, rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda ...viac

• Stará Halič – rim.-kat. kostol sv. Juraja, SR ...viac

• Topoľčianky – Kaštieľ s areálom, prestavba na enviroučebňu, SR ...viac

• Vígľaš, Zámok ...viac

• Zvolen – Zvolenský hrad, nádvorie hradné II, kanalizačná ryha medzi Š 2 a Š 3 ...viac

• Ľuboreč, ev. a. v. kostol – Statické zabezpečenie lode kostola ...viac © 2024 Ithaka BB spol. s r.o.