Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov
Ithaka BB spol. s r.o.
Vítame Vás na stránke našej spoločnosti, ktorá vznikla v roku 2006. Pridelením licencie vydanej Ministerstvom kultúry získala oprávnenie na vykonávanie archeologických výskumov.

Spoločnosť sa orientuje na archeologické výskumy, odborné poradenstvo a manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odbornou prípravou a realizáciou architektonicko – historických výskumov ako aj na publikačnú a vzdelávaciu činnosť. Zamestnáva odborníkov s osobitnou odbornou spôsobilosťou, ktorá im bola pridelená Ministerstvom kultúry na základe ich pracovných výsledkov a úspechov.Fotogaléria archeologických nálezov

Archeologické výskumyOd počiatku vzniku spoločnosti boli hlavnou náplňou práce zamestnancov. Za uplynulé obdobie boli okrem komerčných výskumov, ktoré sa zameriavali na výskum pred novou výstavbou, resp. obnovou objektov, vykonané aj výskumy pre vedecké a dokumentačné účely spojené s obnovou významných národných kultúrnych pamiatok.


Odborné poradenstvo a manažment v oblasti archeológieOkrem samotných archeologických výskumov sa zamestnanci firmy venujú aj poradenstvu a manažmentu v oblasti archeológie. Táto práca pozostáva z obhliadok a vyhodnotení terénu určeného na novú výstavbu, vypracovávania podkladov pre potreby územných a stavebných konaní.


Odborné poradenstvo v oblasti obnovy pamiatok a pamätihodnostíNa základe výsledkov architektonicko – historických výskumov sa zamestnanci spoločnosti venujú aj vypracovávaniu podkladov pre obnovu pamiatok a pamätihodností. Zabezpečíme Vám vysoko odborné materiály slúžiace ako podklady pre architektonické riešenia a návrhy a zabezpečujeme aj zastupovanie klientov v rokovaniach s orgánmi štátnej pamiatkovej starostlivosti.


Publikačná a vzdelávacia činnosťZamestnanci spoločnosti sa aktívne venujú publikačnej činnosti nielen v odborných časopisoch a zborníkoch, ale aj v populárnonáučných médiách určených pre širšiu spoločnosť. Dôležitá je tiež prezentácia výsledkov našich výskumov a spolupráca na ich vyhodnocovaní so zahraničnými spoločnosťami rovnakého zamerania.
Zabezpečujeme odborné prednášky z oblastí archeológie, etnológie a pamiatkovej starostlivosti. Jednoduchou, zábavnou a ľahkou formou doplníme vzdelanie Vašich detí na základných a stredných školách.

 © 2024 Ithaka BB spol. s r.o.